propozice 2017

Zpět 

DESETIBOJ-družstva2017web.png

Vážení sportovní příznivci po úspěšném I. ročníku jsme pro Vás přichystali II. ročník Zlatého desetiboje Krnov.

Celodenní soutěž družstev se bude konat v sobotu 17.6. 2017

ZÁKLADNÍ PROPOZICE:

Pořadatelé: Rozkvět zdraví,z.s. a SVČ Krnov 

Soutěžící: max. 25 družstev

Družstvo: 5 členů ( 3 členové bez omezení, 1 člen – žena, 1 člen – pod 16 nebo nad 45let nebo žena)

podmínky: min. 1 člen starší 18let.

Všichni účastníci musí mít jízdní kola, (děti do 18let přilby), sportovní oblečení a obuv. (více o podmínkách a pravidlech soutěže v přihlášce)

Přihlášky: na vyžádání zašleme - email: rozkvetzdravi@centrum.cz

Registrace: do 20.5. 2017

Startovné: 1.400Kčdružstvo (900Kč startovné + 500Kč roční členství -zajištěn pitný režim a oběd)

Motivační: Ceny o nejlepší tým 1-3, nejlepší Rafťáci, Nejlepší Lukostřelec, Nejlepší Kuželkářka, nejlepší Cyklokrosaři a skokani roku!

Soutěž: ZLATÝ DESETIBOJ 2017

Termín: 17. června

Zahájení a losování:  7:30h. Zahrada SVČ - Dobrovského 16 Krnov

Začátek : 7:30 – 8:00hod….Konec cca 17hod.

Start: 8:15-8:45 dle rozpisů jednotlivých disciplín

Discíplíny:

-          ORIENTAČNÍ BĚH, CYKLOKROS? KUŽELKY, RAFT, LUKOSTRĚLBA, BIATLON, FIRE-FIGHTING, BUNGEE-RUNNING, CROSSFIT a TENIS-TOČ.

-           (organizace si vyhrazuje právo disciplíny změnit )

Ohodnocení: každá disciplína je bodovaná, každý člen muže přispět do celkového součtu,. Každá disciplína má své pravidla a pokyny se dozvíte těsně před startem od rozhodčích.

Rozhodčí: měří časy, hodnotí dle pravidel a pokynů a vše zapisují do itineráře.


Nejlepší družstvo max. 125 bodů (25 x 5) – nejhorší 5bodů/každý člen bod. Diskvalifikace 0 bodů/člen,družstvo. Pořadí družstev: nejlepší 1, nejhorší 25.

Občerstvení: pitný režim u každé disciplíny, oběd - vývar, brambory a řízek - nadražní restaurace (Hl.nadr. Krnov)

Ceny: Trika s logem, Poháry pro vítěze, památeční listy..

Vyhodnocení: bar FKLIDU zámecké nam 11. v 20hod.

sponzorscké ceny: losování a krásné ceny

Závěrečný program: volná zábava, hudba, tanec ..


všeobecné pravidla soutěže

DESETIBOJ_BANER_nweb.png

VŠEOBECNÉ  PRAVIDLA

                                                                           


 

1.      Zlatý desetiboj Krnov je volnočasová aktivita, soutěž pro širokou veřejnost.

2.      Pořadatelem Zlatého desetiboje Krnov (dále jen ZDK) je ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s. a Středisko volného času Krnov ve spolupráci s RELAXCENTREM Krnov v zastoupení Marcely Zemanové.

3.      Všeobecné podmínky pro účast družstev je následující:

a)      min. jedna osoba v družstvu v den konání musí dovršit věku 18let, musí mít způsobilost k právním úkonům; tato osoba odpovídá za celé družstvo, kde jsou mladší osoby 18let (přesné znění upravují podmínky účasti v přihlášce ZDK)

b)      5-ti členné družstvo se skládá z 3 členů bez omezení (věk, pohlaví), 1 člen – ženského pohlaví, 1 člen – věkově buď pod 16 let / nad 45 let nebo žena!

c)      všichni členové by měli mít základní sportovní průpravu, být způsobilí k jízdě na jízdním kole, být plavci (v případě neplavce písemně upozornit organizátory na tuto skutečnost, aby mohli včas připravit bezpečná opatření v dané disciplíně)

d)      jelikož soutěž probíhá za plného dopravního provozu, jsou družstva povinna při přesunech na stanoviště dodržovat bezpečnostní a dopravní předpisy města a ČR

e)      družstvo musí dodržovat podmínky uvedené v přihlášce a zejména dbát na pokyny pořadatelů, svou přihlášku včas poslat a zaplatit účastnický poplatek

f)       družstvo by mělo mít svůj název a všichni členové své jízdní kola, které jsou potřebné pro účast v soutěži; po vylosování startovního čísla obdrží jeden zvolený člen plátěnou visačku s číslem, kterou si viditelně uváže na sebe (důležité pro rozhodčí; po ukončení soutěže jej zase vrátí pořadatelům)

g)      každé družstvo se dobrovolně zavazuje předat pořadatelům cenu do tomboly v min. hodnotě 200Kč, je možné odevzdat více cen v min. hodnotě 100Kč Za nevhodnou cenu se považuje Alkohol.

  h) Družstva se zavazují dodržovat startovní časy u daných disciplín. (s ohledem na nepředvidatelné zdržení či komplikace) Při bezdůvodných dřívějších startech si pořadatele vyhrazují právo takové družstvo pro danou disciplínu distancovat a to 0 body.

 

4.      Celodenní soutěž začíná zahájením a losování startovních čísel družstev, družstva musí být účastná u losování a vzápětí se včas dostavit na své první disciplíny dle svého časového rozpisu.

5.      Pořadatelé se zavazují zajistit pitný režim po celou dobu soutěže (vždy dostupný na stanovištích u jednotlivých disciplín), dále oběd pro účastníky, rozhodčí a pořadatelé, (bude stanoven na konkrétní hodinu a místo); formu obědu si pořadatel vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit.

6.      Oficiální konec každého družstva je po ukončení poslední disciplíny posledním členem družstva. V případě nedokončení jednoho či více členů si organizátoři vyhrazují právo rozhodnout, zda družstvo muže pokračovat dále, nebo bude ze soutěže vyřazeno.

7.      Slavnostní zakončení soutěže, vyhlášení vítězů, bude stanoveno a uvedeno v přihlášce a pokynech pro soutěžících, a zveřejněno v propozicích.

8.      Pořadatelé se zavazují oznámit příslušným orgánům, kdy a kde soutěž bude probíhat, zajistit zdravotní a požární ochranu.

9.      ZDK se řídí všeobecnými právními normami pro poskytování volnočasových aktivit, pokud není vysloveně uvedeno ve výše uvedených všeobecných pravidlech a podmínkách v přihlášce pro účastníky.


příhlášky pro družstva

DESETIBOJ-družstva2017web.png příhlášky si vyžádejte na: rozkvetzdravi@centrum.cz

nebo osobně k vyzvednutí:

Relaxcentrum Krnov Opavská 25 Krnov

---

registrace družstev nejpozději do 20.5. 2017


Poháry a plakety pro vítěze

poháry1web.jpg


záhájení

16zahajeníweb2.jpg


výhlášení výsledků

16vyhlášení2web.jpg